Bảng Giá Đầu Số 1900

NHÀ MẠNG FPT SPT VNPT VTC VIETTEL Itelecom
Cước cài đặt dịch vụ(vnđ)
1,650,000đ
1,650,000đ
2,200,000đ
1,650,000đ
1,650,000đ
1,650,000đ
Chi phí hàng tháng(vnđ/tháng)
440,000đ
440,000đ
660,000đ
550,000đ
550,000đ
440,000đ
Dãy số
Mức 1 1900.6367XX
1900.6369XX
1900.71XX 1900.5455XX 1900.30xx 1900.96xxxx 1900.2525xx
1900.2727xx
Mức 2 1900.6361XX 1900.7799XX 1900.5588XX 1900.31xx 1900.98xxxx 1900.2929xx
Mức 3 1900.6362XX 1900.72XX 1900.5656XX 1900.32xx   1900.2772xx
Mức 4 1900.6363XX 1900.7575XX 1900.5888XX 1900.33xx
1900.34xx
  1900.2992xx
1900.2999xx
Giá cước gọi vào (vnđ /phút)
Cố định
Mức 1
1,000đ
1,000đ
600đ
1,000đ
1,000đ
1,000đ
Mức 2
2,000đ
1,000đ
800đ
2,000đ
1,500đ
3,000đ
Mức 3
3,000đ
2,000đ
1,000đ
3,000đ
2,000đ
5,000đ
Mức 4
5,000đ
3,000đ
1,499đ
4,000đ
3,000đ
.....đ
Di động
Mức 1
1,000đ
2,000đ
1,000đ
1,000đ
1,000đ
1,000đ
Mức 2
2,000đ
1,000đ
1,499đ
2,000đ
1,500đ
3,000đ
Mức 3
3,000đ
3,000đ
2,000đ
3,000đ
2,000đ
5,000đ
Mức 4
5,000đ
4,000đ
1,849đ
4,000đ
3,000đ
.....đ
Phương thức tính cước 1 + 1
Điều kiện thu hồi đầu số:
Tổng doanh số trong vòng 6 tháng liên tiếp thấp hơn các mức sau
Mức 1
5,000,000đ
2,000,000đ
3,000,000đ
Không
Không
Không
Mức 2
8,000,000đ
2,000,000đ
5,000,000đ
Không
Không
Không
Mức 3
10,000,000đ
4,000,000đ
10,000,000đ
Không
Không
Không
Mức 4
20,000,000đ
6,000,000đ
5,000,000đ
Không
Không
Không
 

- Chi phí trên đã bao gồm 10% VAT
- Đối với đầu số VNPT chưa bao gồm chi phí đường SIPTRUNK
- Loại Đầu Số người dùng phải trả cước phí gọi vào. Đơn vị sử dụng đầu số được hưởng chiết khấu từ nhà mạng
- (*) Đối với Viettel thanh toán tối thiểu 12 tháng

TOP